Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Girona Qualitat, Normes ISO Dimarts, 17 de setembre de 2019


Girona QualitatQuè és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a EspanyaDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésContacte
Normes ISO 9001

Normes i normalització.
Revisió de la norma ISO 9001:2008
Reestructuració de la família de les normes ISO 9001.
Estructura i continguts de la norma ISO 9001:2008.
Taula comparativa.
Canvis més significatius entre les versions 2008/2000
ISO 22000 - Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentaria
ISO 14000 - Sistema voluntari de gestió mediambiental


Reestructuració de la família de les normes ISO 9001.


La nova família ISO 9000 estarà formada per quatre documents principals:

 • ISO 9000: Sistemes de gestió de la qualitat. Principis i vocabulari.
 • ISO 9001: Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits.
 • ISO 9004: Sistemes de gestió de la qualitat. Recomanacions per dur a terme la millora. 
 • ISO 10011: Guia per auditar sistemes de gestió de la qualitat.

Una de les novetats d'aquesta reestructuració és el que s'anomena "parell consistent". És a dir, les normes ISO 9004 i ISO 9001 són normes independents però que estan dissenyades per ser usades de forma compatible. Ambdues fan referència al Sistema de gestió de la qualitat, amb objectius complementaris, tot i que amb un abast diferent.

La nova norma ISO 9001 serà utilitzada com a única norma per a la certificació de les empreses. Bàsicament conté els mateixos 20 punts de la norma ISO 9000:94, però n'hi ha de nous i incideix més en l'estructura de processos, en la satisfacció del client, la formació del personal i la millora contínua. Aquesta norma recull els requisits a seguir per una empresa per tal de certificar el seu sistema d'assegurament de la qualitat.

Aquesta norma està estructurada en quatre grans capítols, basats en el cicle PDCA o cicle de Deming:

 • Responsabilitat de la Direcció. 
 • Gestió dels recursos. 
 • Gestió dels processos. 
 • Mesura, anàlisis i millora. 

ISO 9001:2000 Model del procés de gestió de la qualitat

La nova ISO 9004 agrupa les recomanacions que ha de seguir una empresa per tal de satisfer les necessitats dels seus clients i en la millora contínua. No és pas una guia per implantar la ISO 9001, estableix el camí per assolir l'excel·lència en els negocis. No està pensada per a la certificació, però manté la mateixa estructura que la norma ISO 9001.

Es basa en vuit principis de la gestió de la qualitat:

 • Organització enfocada al client. Comprendre les seves necessitats, satisfer els seus requisits i excedir les seves expectatives.
 • Lideratge. Crear i mantenir un ambient intern, on el personal s'involucri en la consecució dels objectius de l'organització.
 • Participació del personal. Desenvolupament de les capacitats potencials dels individus i equips que formen l'organització, per tal d'augmentar-ne el benefici.
 • Orientació a procés. Els resultats desitjats s'assoleixen més eficientment quan els recursos i les activitats es gestionen com un procés.
 • Orientació del sistema cap a la gestió. Identificar, entendre i gestionar un sistema de processos interrelacionats amb un objectiu establert, millora l'eficàcia i l'eficiència d'una organització.
 • Millora contínua. Aquest ha de ser un objectiu permanent de l'organització.
 • Orientació cap a la presa de decisions. Les decisions efectives es basen en l'anàlisi de dades i en la informació. 
 • Relació mútuament beneficiosa entre el subministrador i el client. D'aquesta manera s'incrementarà la capacitat de totes dues parts.Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-