Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Girona Qualitat, Normes ISO Dimarts, 17 de setembre de 2019


Girona QualitatQuè és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a EspanyaDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésContacte
Normes ISO 9001

Normes i normalització.
Revisió de la norma ISO 9001:2008
Reestructuració de la família de les normes ISO 9001.
Estructura i continguts de la norma ISO 9001:2008.
Taula comparativa.
Canvis més significatius entre les versions 2008/2000
ISO 22000 - Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentaria
ISO 14000 - Sistema voluntari de gestió mediambiental


Canvis més significatius entre les versions 2008/2000


A continuació, es mostra un resum dels canvis més substancials entre la versió actual i la versió de l'any 2000
Apartat Principals canvis 
0.1 Generalitats  S'afegeixen els requisits legals, que abans únicament venien definits com reglamentaris
1.1 Generalitats  S'afegeix una nota aclaratoria en relació al terme "producte" passant a aplicar-se tant al producte sol.licitat per un client o destinat a ell, com els productes obtinguts en les etapes intermitges en el procés de realització del mateix
4.1 Requisits generals  S'estableix la definició de procés contractat externament, com un procés que la organització necessita per el seu SGQ i que decideix que estigui fet per una part externa. També estableix l'obligació d'assegurar un control sobre aquest tipus de processos. L'externalització d'alguns processos no eximeix a la organització de cumplir amb tots els requisits
6.2.1 Generalitats  En el texte fa referència expressa a que la conformiatst amb els requisits del producte poden veure's afectats pel personal que desenvolupi qualsevol tasca dins el SGQ
6.4 Ambient de treball  S'indiquen alguns factors rellevants relacionats amb l'ambient de treball, com poden ser factors físics, ambientals i d'altres tipus com soroll, temperatura
7.2.1 Determinació dels requisits relacionats amb el producte  S'indiquen alguns exemples d'activitats rellevants posteriors a l'entrega, com són accions cobertes per la garantia, serveis suplementaris com el reciclatge o la disposició final
7.3.1 Planificació del disseny i desenvolupament  S'aclareix que es poden portar a terme i registrar de forma conjunta, o separada, la revisió, verificació i validació del disseny i el desenvolupament
7.3.3 Sortides del disseny i desenvolupament  S'afegeix que l'informació per la producció i la prestació del servei, pot incloure detalls per la preservació del producte
7.5.4 Propietat del client  S'inclou com a propietat del client, les seves dades personalsGran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-