Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Girona Qualitat, Certificació Dimarts, 17 de setembre de 2019


Girona QualitatQuè és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a EspanyaDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésContacte
Qualitat ISO 9001

Què és la Certificació i quina utilitat té ?
Què és el Certificat de Registre d'Empresa?
Les entitats Certificadores
Quines entitats poden certificar a Espanya?
El procés de Certificació
Què és l'ENAC i quines funcions té ?
Altres sistemes d'assegurament de la qualitat.


El procés de Certificació


Per a certificar el sistema de qualitat d’una empresa és necessari, superar determinades proves que demostrin l’adequació del sistema amb el model d’assegurament de qualitat que s’utilitzi com a referència. Al Registre d’Empreses normalment els passos a seguir són aquests:

  1. S’estudia la documentació que explica el sistema de la qualitat implantat a l’empresa que sol·licita la certificació. Tot tenint en compte el Manual de la Qualitat i els Processos Operatius.
  2. Si la documentació demostra que es compleix la norma de qualitat exigida, es realitza una visita a les instal·lacions de l’empresa. Amb aquesta visita, l’equip auditor fa els primers contactes amb els diferents responsables de les empreses amb els que contactarà a l’auditoria. És una manera de facilitar la planificació del que s’ha de fer més tard.
  3. Per últim l’auditoria. Durant el procés , l’equip auditor comprova el grau d’implantació del sistema i determina la seva adequació.

Per a certificar un producte els passos són pràcticament els mateixos:

  1. L’empresa ha de sol·licitar a l’entitat certificadora l’avaluació del sistema de qualitat que s’utilitza per elaborar els seus productes.
  2. Després es realitza un estudi exhaustiu de la documentació presentada sobre els processos d’elaboració, tècnica, composició, etc.
  3. Es realitza una visita per l’obtenció d’algunes mostres dels productes a auditar.
  4. Finalment, es realitzen els assaigs i les proves dels productes.

Tant si es tracta de la certificació d’un producte com del sistema de qualitat d’una empresa, una vegada certificats es realitza un procés de seguiment amb controls periòdics ( si es tracta de productes, no només es visitarà l’empresa sinó també es faran controls al mercat) amb la finalitat de comprovar que l’empresa o el producte conserven el nivell de qualitat que han certificat.

Cada sistema de certificació té les seves particularitats, per aquesta raó els preus i les dates variaran en funció del producte o serveis a certificar i, també, de la complexitat de les proves (si es tracta de productes).
Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-