Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Saber-ne més, Bibliografia Dimarts, 17 de setembre de 2019


Girona QualitatDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésAjuts i Incentius


Bibliografia


Links d'InterèsContacte
Saber-ne més - Bibliografia

En aquesta plana podeu trobar informació sobre la bibliografia relacionada amb la qualitat i el medi ambient

A-G  |   H-N  |   O-U  |   V-Z  |   Altres

ATítol

Tipus

Autor(Editorial)

Any

ResumAprendiendo de los mejores

Qualitat

ROURE, Juan B. & RODRIGUEZ, Miguel A.Moltes de les nostres empreses tenen pendent l'assignatura d'obtenir en els seus empleats major nombre de contribucions. Una de les condicions bàsiques per a aquest objectiu és realitzar una intel·ligent comunicació interna que permeti aconseguir un sentit de direcció i d'unió entre totes les persones que treballen a l'empresa. Aquest llibre ofereix pautes i estratègies per aquest objectiu.
Aseguramiento de la calidad (Libros informáticos AENOR)

Qualitat

AENOR
(AENOR)Aquest llibre recull el text íntegre de les normes de la sèrie UNE-EN ISO 9000, fonamentals pel disseny, manteniment i actualització d'un sistema d'assegurament de la qualitat a l'empresa. 5 Disquets 3'5 / CD-ROM
Auditoria de los sistemas de prevención de riesgos laborales

Qualitat

Gonzalez Garcia, Andrés. Riveira Rico, José María. Bárcena Miguel, Mariano.
(Fundación Confemetal)

BTítol

Tipus

Autor(Editorial)

Any

ResumBenchmarking

Qualitat

AENOR

2000

Exposa la tècnica del Benchmarking com a eina realment eficaç per la transmisió de coneixaments entre empreses del mateix o diferent sector. Planteja solucions per les organitzacions que desitjen adaptarse als canvis i aconaeguir la millora continua, aconsellant-les que comparin la seva activitat amb aquelles activitats que estan actuan millor i descubrin la seva clau de l'exit.

CTítol

Tipus

Autor(Editorial)

Any

ResumCalcul des coûts: les sources de la normalisation

Qualitat

FIOLEAU, Bernard i MÉVELLEC, Pierre
(Revue Français de Gestion)

1995


Calidad del Servicio al Cliente y Gestión de Reclamaciones

Qualitat

REY MORENO, Manuel.
(Ceade Editorial, S.L. Sevilla)

1999

Aquesta obra pot ser contemplada des de l'òptica de la Gestió de Qualitat Total, o bé des de l'àmbit del Marketing Relacional. La qualitat del servei al client i la gestió de reclamacions constitueixen qüestions transcendents.

El llibre tracta aquest tipus de temes amb profunditat, rigor i, al mateix temps, amb un estil pedagògic i directe que facilita la seva lectura inclòs per a aquelles persones no familiaritzades amb la problemàtica que en ell es contempla
Certificación según normas EN-UNE-ISO 9000 en España: cifras

Qualitat

REDACCIÓN FORUM DE CALIDAD
(Forum de calidad núm 70, Madrid)

1995


Cómo hacer el manual de calidad

Qualitat

GÓMEZ FRAILE, Fermín; TEJERO MONZÓN, Miguel & VILAR BARRIO José F.
(Fundación Confemetal)Aquest llibre descriu un manual real i universal, per tant, necessita d'una adaptació particular en cada cas, que es pot aplicar de manera immediata a qualsevol tipus d'empresa amb el corresponent volum i situació de manera que aclareixi què és el Manual de Qualitat, grau de complicació, què s'ha d'incloure i la seva estructura adequada, per tal d'ajudar a fer un manual propi.
Cómo hacer el Manual Medioambiental de la Empresa.

Medi Ambient

GÓMEZ Fraile, Fermín
(Fundación Confemetal)Aquest llibre intenta facilitar a l'empresa la solució d'alguns problemes de Gestió Mediambiental i vol respondre al tipus de preguntes que s'emprenen d'un Sistema de Gestió. A diferència de la Qualitat, els Sistemes de Gestió Mediambiental presenten peculiaritats exclussives de cada tipus d'indústria i d'empresa.
Como implantar y gestionar la calidad total

Qualitat

Vilar Barrio, José Francisco
(Fundación Confemetal)
Cómo mejorar los procesos y la productividad.

Qualitat

SALGUEIRO, AmadoExposa una senzilla metodologia per analitzar i millorar els processos i els presenta com a una eina d'aplicació immediata i com a una manera permanent de gestió per a augmentar la productivitat i optimitzar els resultats. Incideix especialment en la identificació d'indicadors i mesures, en l'administració eficaç dels recursos i en la visió orientada als resultats, sense oblidar en cap moment l'element humà, amb les seves motivacions, les seves actituds i aptituds i la seva inesgotable font de regeneració d'idees i projectes.
Como organizar eficazmente conferencias y reuniones

Qualitat

David Seekings & John Farrer
(Fundación Confemetal)
Competir en la Tercera Ola

Qualitat

HOPE, Jeremy & HOPE, Tony"Deu manaments per gestionar al present i al futur, destil·lant els coneixements més avançats del 'manage' d'avui, posats de manera assequible i aplicable, basats en exemples reals d'empreses ben reconegudes que els utilitzen amb èxit." Pròleg de Pedro Nuevo.

En aquesta obra s'analitzen cadascun dels factors clau, com són la orientació al mercat, la fidelitat de clients, la gestió del reconeixement, els indicadors, el control de gestió, el valor per l'accionista, la productivitat...
Competitividad en fabricación en la década de los 90. Técnicas para la mejora continua.

Qualitat

SUZAKI, KiyoshiEn aquesta obra, Suzaki tracta dels conceptes que cal tenir en compte per a obtenir una bona organització de la producció.

DTítol

Tipus

Autor(Editorial)

Any

ResumDiccionario de Medio Ambiente y Materias Afines.

Medi Ambient

ROMÁN Ortega, Francisco
(Fundación Confemetal)Neix amb la idea d'oferir una guia pràctica, ordenada i sistemàtica a tota persona interessada en qüestions relacionades amb el Medi Ambient en qualsevol dels seus aspectes.
Dimensión competitiva de la Calidad

Qualitat

LARRAÑAGA LIZARRALDE, Jesús
(AENOR)Fa referència a personalitats del món de la indústria, els serveis i les finances que ens donen la seva visió particular de la qualitat i de les experiències de l'establiment de sistemes de qualitat a les seves pròpies empreses. Aquesta publicació inclou quinze entrevistes on es pot veure nítidament la importància de la qualitat com a variable clau de gestió, com a element diferencial i imprescindible de l'excel·lència empresarial. Incideix igualment en la necessitat d'involucrar a tot el col·lectiu de l'empresa a una participació activa en tots els processos d'implantació i manteniment de la qualitat.
Documentos de gestión de calidad

Qualitat

VLOEBERGHS, Daniel; BELLENS, Jan
(Quality Progress, USA)

1996ETítol

Tipus

Autor(Editorial)

Any

ResumEducación ambiental. Sujeto, entorno y sistema.

Medi Ambient

SOSA, Amarú
(Amarú)Aquest llibre col·lectiu va dirigit per a qualsevol persona interessada en l'Educació Ambiental al nostre món d'avui: professors, alumnes, grups socials preocupats pels problemes ambientals, etc. El lector trobarà en aquestes pàgines la perspectiva d'ecòlegs, economistes, pedagògecs, psicòlegs, sosiòlegs i ètics.
El Kaizen: la millora contínua

Qualitat

AMORÓS, Joan
(Institut Català de Tecnologia, Barcelona.)

1994

Quaderns de tecnologia núm. 8 : Japó, tecnologia i tradició cultural.
El manual de calidad

Qualitat

AENOR
(AENOR)

1995

BIBLIOGRAFIA

QualitatISO 9000. Guía y comentarios

Recull comentaris i aclariments de les normes ISO 9000 sobre qualitat, així com exemples útils per a la implantació i manteniment de sistemes de qualitat i per a la preparació de la documentació necessària, tant a empreses industrials com de serveis. AENOR, 1994 (137 pàgines, 4.500 PTA)

La Calidad y la Pequeña Empresa Industrial

D'una forma pràctica analitza les diferents fases del procés productiu conforme als requisits especificats en les normes sobre qualitat, incloent models per a la preparació del manual de qualitat i organització de funcions i responsabilitats decisives dins de les PIMES. AENOR, 1994 (380 pàgines, 6.000 PTA)

El manual de calidad

A part de l'anàlisi dels principals conceptes sobre gestió i assegurament de la qualitat, detalla els principis, organització i contingut del manual de la qualitat referent als següents aspectes: responsabilitat de la direcció, el sistema de la qualitat, control de documents, planificació de la qualitat, la qualitat en el disseny, la qualitat dels aprovisionaments, la qualitat en la producció, el control de les no conformitats, l'avaluació de la qualitat, els costos relatius a la qualitat, la formació i la qualificació del personal, la millora de la qualitat.
El Manual del Equipo

Qualitat

SCHOLTES, P.R.
(Joiner Associates. Masison, Wisdconsin (USA))

1991

Llibre amè, clar i divertit. Molt recomanable per als coordinadors dels equips de millora. Tracta de forma especialment clara les habilitats (dinàmica de grups, comunicació...) necessàries per treballar en equip.
Embracing Quality Standards

Qualitat

NEVILLE, Catherine
(Standardization News, Núm 6, USA)

1995


Empoyeeship

Qualitat

MOLLER, Claus
(TMI)

1991

Claus Moller ens planteja en aquest llibre que no es cert que la direcció d'una companyia sigui l'única responsable dels seus èxits i fracassos, tan sols ho es parcialment. La bona marxa de la companyia es responsabilitat de tots. En aquest llibre es proposen maneres diferents per motivar tots els treballadors a voler responsabilitats i a acceptar-les.
European standards officials push reform of ISO 9000 and QS-9000 registration

Qualitat

ZUCKERMAN, Amy
(Quality Progress, USA)

1996


Evaluación y homologación de suministradores

Qualitat

Jimenez Parras, Pedro A.
(Fundación confemetal)La homologació de subministradors és una pràctica cada vegada més extesa entre les empreses y es basa en la evaluació d´aquestes com a mitjà de prevenció per el sistema de qualitat de les empreses i com a eina per aconseguir una millora continua en els subministres.
Exploring the links between quality and innovation

Qualitat

CASADESÚS, Martí
(Standardization News. Núm 6, USA)

1995FTítol

Tipus

Autor(Editorial)

Any

ResumFidelizando clientes.Detectar y mantener al cliente leal.

Qualitat

J.M. MARTÍNEZ - RIBES - L. De BORJA SOLÉ - P. CARVAJAL.La lleialtat del client és cada dia més difícil d'obtenir. El client es volatilitza amb facilitat. En aquest entorn és fonamental revisar el grau de vinculació del nostre client amb la nostra empresa i ser capaços de mantenir la seva fidelitat perquè hem sapigut oferir-li una relació de valor mutu que ell també aprecia. Contínuament es produeixen altes i baixes de clients: les captacions són costoses i les pèrdues dels valors un pèssim negoci. Per això, l'objectiu de tota empresa és transformar al client de valor, real o potencial, en un client rentable y lleial.

GTítol

Tipus

Autor(Editorial)

Any

ResumGestión de proyectos: cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos

Qualitat

DRUDIS, AntonioEl creixement del nivell d'innovació requerit per a mantenir la quota de mercat, tant a les indústries tradicionals com a les d'alta tecnologia, ressalta la importància de les tècniques de direcció i d'administració de projectes. Per a augmentar, o almenys mantenir, la quota de mercat cal innovar de manera permanent. Això fa imprescindible dirigir i administrar els projectes de manera eficaç i eficient.
Gestión del conocimiento

Qualitat

AENOR

2000

Centre el seu estudi amb la importancia del Know-How o saber fer de les empreses, considerat avui en dia un dels factors claus de competitivitat i permenència en el mercat
Guia de Control de Calidad

Qualitat

ISHIKAWA, K.
(Unipub. New York)

1985

Llibre també molt clàssic i esmentat, on Ishikawa presenta les seves famoses 7 eines bàsiques. Escrit en un to didàctic, és especialment adequat per estudiar les tècniques i eines que cal que utilitzin els equips de millora.
Guia para la implantación de proyectos

Qualitat

AENOR

2000

Visió general dels problemes relatius a la gestió de projectes i a la forma en que actualment es sol.lucionen

Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-